Inhoudsopgave

INLEIDING
De macht van kinderen of de onmacht van de ouder
 • Wie heeft de macht?
 • Éen standpunt, of …?
 • Veilig beslissen
Hoe blijf ik in contact?
 • De ouder geeft de grenzen aan
 • Wat zijn kaders?
 • Betuttelen versus overvragen
 • Zelf oplossingen verzinnen
 • Zicht op je kind
 • Een kind krijgt altijd een keuzemogelijkheid en voldoende tijd om te kunnen kiezen
 • De ouder toetst de keuze van het kind
 • De ouder geeft zo nodig een nieuwe keuze aan het kind
De belevingswerelden van kinderen
 • Van baby tot peuter
 • Van peuter tot kleuter
 • Speen ontwennen
 • Basisschoolleeftijd
 • Pubertijd
 • Verantwoord experimenteren
Ouders met verschillende rollen
 • Kaders zetten en het proces begeleiden
 • Waar bemoeit hij zich mee?
 • Stomme schoenen
 • Éen ouder
aan de slag
Kinderen leren samenwerken met elkaar
Tot slot